Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • kompendium wiedzy o rachunkowości finansowej:
  • zarządzanie działalnością gospodarczą,
  • podstawy działalności gospodarczej,
  • podstawy przedsiębiorczości,
  • specyfika aktywów i pasywów,
  • cechy dobrego księgowego,
  • omówienie operacji gospodarczych,
  • analiza finansowa,
  • inteligentne prowadzenie księgowości,
  • tworzenie sprawozdań finansowych,
  • etyka w zawodzie księgowego,
  • księgi rachunkowe – zasady prowadzenia,
  • oprogramowanie komputerowe w finansach.
  • Podstawowe operacje bilansowe i wynikowe,
 • Omówienie definicji publicznoprawnych:
  • omówienie podatków dochodowych,
  • omówienie najistotniejszych przepisów z zakresu płac,
  • formy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  • zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstw,
  • poprawna ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
  • przegląd i omówienie przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków w Polsce,

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie