Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • podstawy przedsiębiorczości w zakładaniu własnej firmy,
 • typizacja przedsiębiorstw ze względu na zakres prawny i rodzaj działalności;
 • działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
 • zarządzanie dokumentami w ramach współpracy z odpowiednimi urzędami;
 • możliwości uzyskania wsparcia ze strony Unii Europejskiej;
 • rynek polski vs rynek europejski;
 • pożądane kompetencje twarde i miękkie liderów;
 • omówienie tematyki leasingu;
 • systemy księgowe w MŚP;
 • pozyskiwanie sponsorów;
 • określanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa;
 • tematyka biznesplanu;
 • tematyka finansowania działalności gospodarczej;
 • tematyka faktoringu;
 • tematyka franchisingu;

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie