Administrator sieci komputerowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Systemy operacyjne dot. sieci:
  • omówienie typów licencji Windows Server 2008,
  • instalacja systemu Windows Server 2008 R2,
  • konfiguracja serwera jako kontrolera domeny,
  • system operacyjny Linux.
 • Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo:
  • zabezpieczenia dla domeny
  • zabezpieczenia dla jednostki organizacyjnej.
  • zestawienie kont użytkowników,
  • omówienie polityki bezpieczeństwa.
 • Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych:
  • zabezpieczenia zasobów sieciowych.
  • konfiguracja urządzeń sieciowych,
  • telefonia internetowa – VOiP,
 • Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych:
  • przykłady problemów dostępu do sieci i metody ich rozwiązania.
  • monitorowanie działania sieci
  • narzędzia diagnostyczne
  • rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny,
 • Tematyka sieci LAN:
  • adresacja IP (omówienie poprawności konfiguracji protokołów TCP/IP),
  • zróżnicowanie typologiczne sieci,
  • złącza sieciowe,
  • Model OSI i model DoD,
  • protokołowanie sieciowe,
  • współczesne środowiska
  • współczesne składniki sprzętowe sieciowe.
 • Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych:
  • Przyczyny i cele modernizacji sieci,
  • czas trwania projektu modernizacji sieci.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie