Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Otwieranie rozmowy:
  • profesjonalne przywitanie klienta,
  • skuteczna prezentacja przedsiębiorstwa oraz swojej osoby,
  • przekonywanie klienta, przełamywanie oporów,
  • sposoby na sprawienie, aby klient się nie rozłączył,
  • budowanie zainteresowania rozmówcy.
 • Cechy idealnego telemarketera:
 • Efektywna komunikacja:
  • istota modulacji tonu głosu,
  • efektywne używanie odpowiedniego słownictwa,
  • sposoby przekonywania klientów do swoich racji,
  • sposoby zadawania odpowiednich pytań i aktywnego słuchania,
  • metodyka trafnej argumentacji,
  • zbieranie informacji o potrzebach i oczekiwań klientów i ich analizowanie.
 • Komunikacja z trudnymi klientami:
  • sposoby na zachowanie spokoju w przypadku agresywnego klienta,
 • Metodyka kończenia rozmowy handlowej:
  • ustalanie ceny, targowanie się,
  • rozpoznanie gotowości klienta do zakupu,
  • wywieranie wpływu na klienta w sytuacji zakupowej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie