Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

 • waga i rola pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • wczesna edukacja a formy alternatywne i aktywizujące,
 • przegląd podręczników szkolnych we wczesnej edukacji.
 • omówienie problematyki bezpieczeństwa dzieci,
 • wpływ zabaw edukacyjnych na rozwój dziecka,
 • specyfika wychowania przedszkolnego,
 • istota integracji w edukacji wczesnoszkolnej,
 • mobilizowanie dziecka do rozwoju własnego,
 • metodyka edukacja ruchowa,
 • zajęcia domowe i teatralne,
 • istota oceny we wczesnej edukacji,

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie