Kurs na wychowawcę kolonijnego

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym do pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

Kolonie… Letnie, zimowe, na drugim krańcu państwa lub tuż za rodzinną miejscowością. Nierozerwalnie związane z dzieciństwem. Pamiętasz wychowawcę? … i dlatego nasz program powstał z myślą o  tych cudownych mentorach młodzieży kolonijnej! Chcemy aby ich było jak najwięcej dla naszych dzieci! Jeśli bycie właśnie takim wychowawcą to Twoje „ja” – zapraszamy na kurs! Przygotujemy Cię do wszystkiego od podstaw.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Nadzór nad wypoczynkiem dziecięcym:
  • omówienie zakresu działania władz oświatowych,
  • odpowiedzialność prawna wychowawcy,
  • organizacja wypoczynku dzieci – zakres prawny,
  • zarządzanie wypoczynkiem a elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej.
 • Animacja wypoczynku:
  • specyfika zespołów wychowawczych,
  • ciekawe dla dzieci sposoby na spędzenie czasu,
  • aktywne zabawy edukacyjne,
  • tworzenie harmonogramu rozkładu dnia,
  • redakcja regulaminu uczestnika.
 • Organizowanie pracy wychowawczej:
  • szkoła opracowywania planu wychowawczego grupy
  • specyfika realizacji planów wychowawczych,
  • aspekty formalne w pracy wychowawcy oraz jego obowiązki.
 • Aktywność ruchowa i wychowanie fizyczne:
  • charakterystyka animacji ruchowej,
  • podstawy nauki pływania wraz z tematyką zachowywania bezpieczeństwa,
  • przegląd gier ruchowych i zespołowych,
  • dostosowywanie zajęć do możliwości grupy,
  • organizacja zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Turystyka i krajoznawstwo:
  • omówienie turystyki i krajoznawstwa,
  • zasady bezpiecznego zachowanie w lesie,
  • organizacja wycieczek i biwaków,
  • gry terenowe.
 • Zajęcia kulturalne:
  • omówienie i organizacja zajęć kulturalnych,
  • gry i zabawy świetlicowe,
  • podstawy wiedzy o kulturze,
  • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk prowadzenie kronik.
 • Zajęcia techniczne (cele, formy, przeprowadzanie  i zadania zajęć technicznych),
 • Organizacja wypoczynku a bezpieczeństwo:
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa nieletnich,
  • zakres prawny dotyczący ochrony zdrowia i higieny,
  • podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie