Kurs zarządzania jakością usług turystycznych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania biurem turystycznym, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Podstawy Human Resources
   • zarządzanie zasobami ludzkimi,
   • organizacja procesów kadrowych w hotelu,
  • Zarządzanie hotelem:
    • omówienie odpowiedniej autoprezentacji,
    • wpływ nagradzania pracowników na ich pracę,
    • istota komunikacji zespołowej,
    • sztuka efektywnego liderowania,
   • ustalanie kultury organizacyjnej hotelu.
  • Promocja i sprzedaż:
    • e-commerce w hotelarstwie,
    • wpływ promocji internetowej na zyski hotelu,
    • wpływ promocji na liczbę klientów,
    • komercjalizacja produktów uzupełniających i peryferyjnych hotelu,
   • zarządzanie jakością i procesami sprzedaży w Internecie.
 • Aspekty finansowe zarządzania turystyką (rachunkowość finansowa i zarządcza).

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie