Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Drukowanie:
  • dostosowanie arkusza przestrzeni papieru i ustalanie parametrów wydruku.
  • tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu,
 • Podstawowa praca w programie AutoCAD:
   • pojęcia i operacje w programie AutoCAD,
  • zarządzanie danymi graficznymi.
 • Tworzenie prostych obiektów:
  • kreskowanie, wypełnienie i przykrycie,
  • edycja obiektów tekstowych.
 • Zarządzanie obiektami:
  • umiejętne zaznaczanie i edycja elementów w programie,
  • wymiarowanie w programie.
  • specyfika rysowania
  • rodzaje rysowania,

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ