Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zarządzanie dokumentacją projektową:
  • określanie idei projektu
  • formułowanie koncepcji projektu,
  • określanie celów i zadań projektu,
  • ustalanie systemu oceniania
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie;
  • tworzenie dobrego biznesplanu
 • Zakres praktyczny tworzenia projektów:
  • przygotowywanie projektu inwestycyjnego pod względem metodologicznym;
  • omówienie i wypełnianie karty oceny formalnej i merytorycznej projektu;
  • źródła finansowania – analiza;
  • sposoby pozyskiwania dofinansowania;
  • pozyskiwanie sponsorów
  • sposoby budżetowania
  • przegląd najczęstszych błędów projektowych
 • Zakres prawny wydatkowania pomocy finansowej;
 • Typologia interwencji według jej zasięgu;

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ