Administrator sieci komputerowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Systemy operacyjne dot. sieci:
  • omówienie typów licencji Windows Server 2008,
  • instalacja systemu Windows Server 2008 R2,
  • konfiguracja serwera jako kontrolera domeny,
  • system operacyjny Linux.
 • Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo:
  • zabezpieczenia dla domeny
  • zabezpieczenia dla jednostki organizacyjnej.
  • zestawienie kont użytkowników,
  • omówienie polityki bezpieczeństwa.
 • Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych:
  • zabezpieczenia zasobów sieciowych.
  • konfiguracja urządzeń sieciowych,
  • telefonia internetowa – VOiP,
 • Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych:
  • przykłady problemów dostępu do sieci i metody ich rozwiązania.
  • monitorowanie działania sieci
  • narzędzia diagnostyczne
  • rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny,
 • Tematyka sieci LAN:
  • adresacja IP (omówienie poprawności konfiguracji protokołów TCP/IP),
  • zróżnicowanie typologiczne sieci,
  • złącza sieciowe,
  • Model OSI i model DoD,
  • protokołowanie sieciowe,
  • współczesne środowiska
  • współczesne składniki sprzętowe sieciowe.
 • Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych:
  • Przyczyny i cele modernizacji sieci,
  • czas trwania projektu modernizacji sieci.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ