Kurs grafiki komputerowej w pakiecie Adobe

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania graficznego przy pomocy pakietu Adobe, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zakres teoretyczny:
  • omówienie typów grafiki komputerowej,
  • barwy w grafice,
  • zapoznanie z formatami graficznymi.
 • Publikacja grafiki w Internecie:
  • model barw,
  • wpływ rozdzielczości na wyświetlanie grafiki na ekranie,
  • publikacja obrazów w Internecie,
  • cięcie obiektów.
  • dzielenie obiektów.
  • optymalizacja obiektów.
 • Wydruk grafiki:
  • poprawne ustawienia drukowania (położenie, rozmiar i skalowania obrazka na stronie).
  • specyfika profilu barw i rozdzielczości obrazu,
  • przygotowanie grafiki do druku: eksportowanie obrazu do formatu PDF.
 • Przetwarzanie wsadowe, automatyczna konwersja:
  • wielu kolorowych obrazów do trybu odcieni szarości.
  • rozmiaru wielu obrazów
  • ustawienia stopnia kompresji,
  • obracanie wielu obrazów.
 • Grafika rastrowa:
  • retuszowanie i zarządzanie podstawowymi obiektami graficznymi i tekstem.
  • zarządzanie obiektami,
  • tworzenie zaznaczeń,
  • praca na warstwach,
 • Grafika wektorowa:
  • zarządzanie obiektami wektorowymi (edycja tekstów a grafika wektorowa).
  • importowanie i eksportowanie grafiki,

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ