Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Obsługa komputera i administrowanie systemem:
  • omówienie najczęstszych problemów związanych z pracą na komputerze.
  • umiejętność poruszania się w środowisku XP, Vista, 7.
  • wiedza o głównych komponentach komputera,
  • zarys historii systemów Windows
  • operacje na aplikacjach,
  • obsługa systemu Windows,
  • zarządzanie kontami użytkowników,
  • istota ochrony antywirusowej,
 • Wprowadzenie do obsługi urządzeń cyfrowych:
  • omówienie zasad funkcjonowania cyfrowego aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, mikrofonu,
  • przedstawienie poszczególnych formatów i obróbka materiałów multimedialnych.
  • transfer materiałów multimedialnych do komputera,
 • Podstawy e-nauczania:
  • przegląd portali edukacyjnych (w tym: rejestracja, wykorzystanie, pobieranie materiałów).
  • omówienie platform e-nauczania w tym (korzystanie z dziennika elektronicznego),
  • publikowanie treści dydaktycznych,
  • badanie aktywności ucznia,
 • Tworzenie i Zarządzanie tekstami, rysunkami, prezentacjami multimedialnymi:
  • tworzenie i formatowanie prezentacji multimedialnych (prezentacja, slajd, szablon, wstawianie obiektów, przeprowadzenie prezentacji).
  • tworzenie nowych dokumentów różnego typu i zarządzanie powstałymi,
  • omówienie edycji tekstu i podstaw formatowania,
  • zamieszczanie ilustracji do plików różnego typu,
  • publikacja i promocja prezentacji.
 • Obsługa poczty elektronicznej i korzystanie z Internetu:
  • omówienie poczty elektronicznej,
  • specyfika korzystania z Internetu, efektywne sposoby wyszukiwania informacji.
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
  • korzystanie z komputera a zdrowie fizyczne i psychiczne (sposoby unikania chorób wzroku, kręgosłupa, zagrożeń psychicznych),
  • problem anonimowości kontaktów i ryzyko z tym związane. Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu,
  • prawa autorskie i możliwość ich naruszania.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ