Instalator urządzeń i systemów światłowodowych i TV/SAT

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu instalowania urządzeń i systemów światłowodowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • przeprowadzenie bilansu tłumienia toru optycznego z uwzględnieniem budżetu mocy optycznej
 • analiza awarii i uszkodzeń a sposoby naprawy i ustawiania usterek
 • pozyskiwanie koncesji i pozwoleń MSW,
 • określanie wartości mocy optycznej,
 • omówienie wymagań systemów alarmowych,
 • problematyka elektronicznych systemów zabezpieczeń,
 • omówienie zróżnicowania central alarmowych,
 • specyfika inteligentnych budynków,
 • typy napięć i elektryki,
 • analiza zagrożeń,
 • profesjonalny dobór elementów systemu,
 • przegląd narzędzi instalacyjnych,
 • nauka zasad konfigurowania oprogramowania dedykowanego,
 • połączenie centrali alarmowej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ