Kurs wykonywania prostych prac remontowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykonywania prostych prac remontowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Omówienie poszczególnych materiałów, narzędzi i technik remontowych,
 • Tapetowanie:
  • badanie i ocena stanu gruntu i jego usprawnienie,
  • problemy przy tapetowaniu,
  • zdobnictwo i fakturowanie,
  • waga odpowiedniej wentylacji pomieszczenia,
  • omówienie materiałów wykorzystywanych przy tapetowaniu.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót,
 • Przepisy BHP i ppoż na stanowisku pracy.
 • Murowanie:
  • analiza i interpretacja rysunków technicznych,
  • specyfika elementów wykonywanych technologią murarską,
  • odpowiednie przygotowanie zapraw murarskich;
  • obsługa maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
  • wykonywanie murów:
   • pełnych o różnej grubości,
   •  z otworami okiennymi i drzwiowymi,
   • z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi,
   • ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
   • zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina.
  • tworzenie łuków i sklepień,
  • murowanie attyk, gzymsów i kominów,
  • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,
  • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem,
  • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian,
  • omówienie zasad montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ