Specjalista ds. hotelarstwa

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania hotelem, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • omówienie podstawowych definicji związanych z pracą w hotelarstwie,
 • cechy pożądane u osób pracujących w hotelarstwie,
 • efektywna organizacja pracy recepcji,
 • sposoby na opanowanie stresu w pracy,
 • waga front deski na zarządzanie obiektem hotelarskim,
 • radzenie sobie z pracą pod presją czasu,
 • procedura obsługi gości (w tym: obsługa gości VIP , niepełnosprawnych oraz E-klientów).
 • odpowiedzialność za mienie i bezpieczeństwo Gościa,
 • drobne upominki, czyli jak sprawić, aby klient dobrze wspominał pobyt w hotelu,
 • współpraca działu recepcji z innymi działami  hotelu,
 • zasady BHP,
 • omówienie narzędzi służących obiektywnej ocenie jakości wykonywanej pracy,
 • promocja hotelu, czyli jak zachęcić klienta do odwiedzenia,
 • kanały komunikacji z klientem i jego opinią,
 • budowanie pozytywnej reputacji w sieci internetowej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ